cl.mm.st

../

Hudebnice

Tomáš Rodr

nad okenními rámy se lámou vlny vzduchem

očím pod zátkou 
ztotožněnou vinnou záměnou 
koníků vlaštovek s pohlednic 

háj nad pasekou cihel a mramoru
snící zpěvy mrtvých ptáků
za nářků citrónu a fialových stromů
zdá se i tobě

rozvinutý film v misku nad korunu kalendáře
smítá se se sklem 
a vytváří stopy do chodníků
zatímco klavír leskne
ve svitu nočních sklenic much
a obrazů mrtvých

pod peřím modráš perlou 
lehkostí mlhy
odráže nohy na nebeském bále 
za písní uší 
duše zbavených